Kostenko, Viktoriia, і Iryna Solohor. 2022. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПОНІМНИХ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Львівський філологічний часопис, no 11 (Листопад), 113-22. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2418.