Levchenko (Astashenkova), Dariia. 2022. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ: ДИСКУРСИВНИЙ ВИМІР КОНФЛІКТОГЕННОСТІ. Львівський філологічний часопис, no 11 (Листопад), 123-27. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2420.