Smaglii, Valeriia. 2022. МОВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МЕГАКОНЦЕПТА BRAIN SURGERY: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ. Львівський філологічний часопис, no 11 (Листопад), 210-15. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2437.