Haiduk, Nelli. 2018. КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТ. Львівський філологічний часопис, no 4 (Грудень), 30-34. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/992.