Ivanchenko, M. Y. (2020) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ, Львівський філологічний часопис, (7), pp 35-39. doi: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.6.