Кійко, С. і Пинтюк, Є. (2020) ТЕЗАУРУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА, Львівський філологічний часопис, (8), pp 82-89. doi: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.13.