Темник, Г. і Сорока, О. (2020) ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ, Львівський філологічний часопис, (8), pp 171-176. doi: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.27.