Kostenko, V. і Solohor, I. (2022) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПОНІМНИХ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, Львівський філологічний часопис, (11), pp 113-122. Available at: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2418 (Accessed: 9Грудень2023).