[1]
M. Y. Ivanchenko, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ, Львівський філологічний часопис, no 7, pp 35-39, Вер 2020.