[1]
Е. Веремчук, ЕТИМОЛОГІЧНА ВМОТИВОВАНІСТЬ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ DUTY / ОБОВ’ЯЗОК, Львівський філологічний часопис, no 8, pp 34-39, Груд 2020.