[1]
С. Кійко і Є. Пинтюк, ТЕЗАУРУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА, Львівський філологічний часопис, no 8, pp 82-89, Груд 2020.