[1]
О. Кирилюк, ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЗАХИСНИКА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ, Львівський філологічний часопис, no 8, pp 90-96, Груд 2020.