[1]
Т. Колісниченко, ЦІННІСНИЙ СЕГМЕНТ МЕТАКOНЦЕПТУ TOURISM: ПАРЕМIЙНИЙ ПРOФIЛЬ, Львівський філологічний часопис, no 8, pp 103-107, Груд 2020.