[1]
А. Красуля і М. Турчина, ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ, Львівський філологічний часопис, no 8, pp 108-113, Груд 2020.