[1]
Г. Темник і О. Сорока, ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ, Львівський філологічний часопис, no 8, pp 171-176, Груд 2020.