[1]
О. Черненко, ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОСТІ У КОНФЛІКТНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ, Львівський філологічний часопис, no 8, pp 191-196, Груд 2020.