[1]
О. Черниш, МІКРОРІВНЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО БАГАТОМОВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА, Львівський філологічний часопис, no 8, pp 197-203, Груд 2020.