[1]
V. Mykhailenko, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ З АРКУШУ, Львівський філологічний часопис, no 8, pp 218-222, Груд 2020.