[1]
Д. Беген, Титульна сторінка, Львівський філологічний часопис, no 12, Трав 2023.