[1]
Y. I. Demyanchuk і O. I. Levkiv, ТРАНСПОЗИЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ EMPTY/FULL В АСПЕКТІ КОРПУСНОГО ПЕРЕКЛАДУ, Львівський філологічний часопис, no 12, pp 37-41, Трав 2023.