[1]
N. Haiduk, КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТ, Львівський філологічний часопис, no 4, pp 30-34, Груд 2018.