Davydova, T. V. АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GOD У ВІКТОРІАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, no 6, Feb. 2020, pp 53-59, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1698.