Ivanchenko, M. Y. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ. Львівський філологічний часопис, no 7, Sept. 2020, pp 35-39, doi:https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.6.