Кійко, С., і Є. Пинтюк. ТЕЗАУРУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА. Львівський філологічний часопис, no 8, Dec. 2020, pp 82-89, doi:https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.13.