Темник, Г., і О. Сорока. ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Львівський філологічний часопис, no 8, Dec. 2020, pp 171-6, doi:https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.27.