Mykhailenko, V. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ З АРКУШУ. Львівський філологічний часопис, no 8, Dec. 2020, pp 218-22, doi:https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.34.