Makaruk, L. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСЕМ У КОРПУСІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ. Львівський філологічний часопис, no 10, Nov. 2022, pp 77-83, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2380.