Vysotska, T. «СПОЛУЧНИКИ ЗАЙМЕННИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI–XVII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУЧНИКА ЯКЪ/ЯКО»). Львівський філологічний часопис, no 11, Nov. 2022, pp 42-50, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2406.