Hordiichuk, M. ВПЛИВ МАРКЕРІВ НЕВЕРИДИКАЛЬНОСТІ НА ОЦІНКУ В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТ ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ. Львівський філологічний часопис, no 11, Nov. 2022, pp 68-75, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2411.