Zaichenko, Y. АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНОТАТИВНОЇ ДОМІНАНТИ В РАМКАХ ХРОНОТОПУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ФЕНТЕЗІ. Львівський філологічний часопис, no 11, Nov. 2022, pp 86-92, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2414.