Levchenko (Astashenkova), D. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ: ДИСКУРСИВНИЙ ВИМІР КОНФЛІКТОГЕННОСТІ. Львівський філологічний часопис, no 11, Nov. 2022, pp 123-7, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2420.