Haiduk, N. КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТ. Львівський філологічний часопис, no 4, Dec. 2018, pp 30-34, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/992.