Темник, Галина, і Ольга Сорока. ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Львівський філологічний часопис, no. 8 (Грудень 18, 2020): 171-176. Accessed Лютий 24, 2024. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1993.