VysotskaTetіana. «СПОЛУЧНИКИ ЗАЙМЕННИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI–XVII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУЧНИКА ЯКЪ/ЯКО»). Львівський філологічний часопис, no. 11 (Листопад 3, 2022): 42-50. Accessed Травень 28, 2024. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2406.