Психолінгвістичні аспекти наративу: сприйняття звуку та кольору

  • Е. Івашкевич
Ключові слова: наративний дискурс, візуальна акцентуація, актуалізація інформації, сприйняття звуку та кольору, метанаративна презентація тексту, конт-растні візуальні словосполучення, актуалізація наративного потенціа-лу

Анотація

Автор даної статті наголошує, що вивчення наративного дискурсу на прикладі англійської літератури, визначення психолінгвістичних аспектів такого дискурсу є вельми актуальною проблемою сучасності, адже такого роду дискурс відіграє неабияку роль у всіх жанрах художньої літератури. У даній статті наративний дискурс проаналізовано на прикладі графічних романів, на основі аналізу яких визначено психолінгвістичні особливості наративного дискурсу, в тому числі коли йдеться про сприйняття звуку та кольору. У статті підкреслюється, що важливим для окреслення особливостей наративного дискурсу є аналіз матеріалів, представлених у вигляді коміксів, адже людина, яка спостерігає, є лише об’єктом візуалізації, а не її суб’єктом. У статті наголошується на ролі візуальних образів, які допомагають читачеві зрозуміти текстову інформацію. Показано, що за допомогою повторення візуальні образи стають символами, які означають, що вони починають представляти дещо інше за допомогою певного правила або їхнього особистісного прийняття. Показано, що тип перетворення візуальної інформації, відомий нам із фільмів, а саме візуальні образи описують особистісно значущі переживання персонажа за умов зовнішньої фокалізації, тим самим демонструючи, що персонаж пережив у минулому. Доведено, що, читаючи роман, легко помітити, як використання візуальних елементів для забезпечення точності сприйняття перехідних моментів у просторі ту часі є практичною перевагою так званого візуального стилю, який є набагато ефективнішим за слова. Ця візуалізація в часі та просторі в дійсності є важливою якістю роману «Нічні охоронці», що призводить до його глибокої інтерпретації, що є однією з найважливіших характеристик графічного роману. Аналізуючи твір «Нічні охоронці» Алана Мура та Дейва Гіббонса, автор статті запропонував такі психолінгвістичні аспекти наративного дискурсу: візуальна акцентуація, актуалізація інформації, актуалізація епіграфу, метанаративна презентація тексту, контрастні візуальні словосполучення, актуалізація наративного потенціалу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-02-22
Як цитувати
Івашкевич, Е. (2018). Психолінгвістичні аспекти наративу: сприйняття звуку та кольору. Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 137-144. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/article/view/113