Особливості творчої самореалізації курсантів у процесі фахової підготовки у закладах вищої освіти ДСНС України

  • Роман Яремко
  • Христина Гирович
Ключові слова: курсант, самореалізація, позитивний вплив, рятувальник, творчі здібності, фахова підготовка

Анотація

До офіцерів ДСНС України висувається низка специфічних вимог, оскільки досить часто вони діють у непередбачених ситуаціях, умовах просторової та часової обмеженості, що вимагає прийняття швидких рішень і дій, адекватних ситуації. Тому в сучасних умовах від рятувальника вимагається бути здатним до творчої та інноваційної діяльності, до самостійності та нестандартності під час прийняття рішень. У статті на основі аналізу наукової літератури розглянуто етапи й особливості творчої самореалізації в процесі фахової підготовки курсантів закладів вищої освіти ДСНС України. Автори виділяють чотири основні етапи творчої реалізації курсантів у ЗВО ДСНС України: усвідомлення професії та прийняття змісту професійної діяльності рятувальника; засвоєння основ фахових знань і набуття професійних навичок, формування професійної спрямованості; набуття професійних знань, умінь і навичок, розвиток професійно значущих якостей; повна реалізація та подальший розвиток творчого потенціалу в професійній діяльності. Розглядаючи фахову підготовку як важливу сферу життєдіяльності курсанта, автори статті доходять висновку, що реалізованість власної індивідуальності, неповторності, унікальності рятувальника чинить позитивний вплив на саморозвиток та самореалізацію в його подальшій професійній діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-08-08
Як цитувати
Яремко, Р., & Гирович, Х. (2019). Особливості творчої самореалізації курсантів у процесі фахової підготовки у закладах вищої освіти ДСНС України. Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 81-87. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/22185186.2019.1.08
Розділ
ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ