Математична підготовка фахівців служби цивільного захисту як невід’ємна складова професійної підготовки

  • Мирослава Кусій
  • Оксана Карабин
Ключові слова: : фахівці служби цивільного захисту, процес усвідомлення, процес осмислення, процес засвоєння знань, математична модель, математична підготовка, професійні якості, civil protection service specialists, process of comprehension, process of knowledge acquisition, mathematical model, mathematical teaching and learning, professional qualities

Анотація

Визначено основні процеси, які необхідно реалізувати на заняттях із вищої математики для майбутніх фахівців цивільного захисту (усвідомлення, осмислення, засвоєння). Зазначено, що для процесу осмислення необхідно навчити курсантів і студентів створювати математичні моделі. Наведено приклади таких задач. Визначено фактори (мети і завдань, повноти і якості викладання, складності, місця і значення окремої теми в подальшому вивченні предмета, місця і значення дисципліни у професійному застосуванні, можливостей і вміння викладача переконати студентів і курсантів у важливості навчального предмета, вибору викладачем раціональних методів, прийомів, засобів і способів викладання) та педагогічні технології (особистісно орієнтована, модульна, ситуаційного навчання, повного засвоєння, імітаційні, ігрові, дискусії), які впливають на процес засвоєння знань. Виокремлено особливості (операційна, аналітична, когнітивна, евристична), які впливають на розвиток професійних якостей майбутніх фахівців цивільного захисту в контексті математичної підготовки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-08-08
Як цитувати
Кусій, М., & Карабин, О. (2019). Математична підготовка фахівців служби цивільного захисту як невід’ємна складова професійної підготовки. Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 117-122. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/22185186.2019.1.12
Розділ
ПСИХОПЕДАГОГІКА БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ