Психологічні особливості девіантної поведінки особистості підліткового віку

  • Христина Лелик
Ключові слова: поведінка, підліток, підлітковий вік, девіантна поведінка, вікова пси-хологія

Анотація

Стаття присвячена складній проблемі девіантної поведінки, котра спричинює так звану загальну кризу в багатьох сферах життя. Гострота і серйозність цієї проблеми зумовлені тим, що діти, а особливо підлітки, стають все більше соціально дезадаптованими. Проаналізовано думки вчених, які зробили вагомий внесок у цю проблему. Пошук матеріалів дослідження здійснено за допомогою методик вітчизняних і зарубіжних психологів. Здійснено емпіричне дослідження, за результатами якого виконано кореляційний аналіз. Отримані показники зображено у вигляді таблиці, описано і проаналізовано. Зроблено висновок, що психокорекційна або психотренінгова робота має бути спрямована на: пізнання підлітком своєї особистості; вироблення самоконтролю та відчуття відповідальності за свої вчинки; формування позитивного ставлення до себе та інших, встановлених норм і правил суспільства та до суспільства загалом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-08-08
Як цитувати
Лелик, Х. (2019). Психологічні особливості девіантної поведінки особистості підліткового віку. Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 171-178. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/22185186.2019.1.17