Особистісно орієнтоване навчання майбутніх менеджерів основам масових комунікацій у процесі викладання дисципліни «Соціологія»

  • В. Ткаченко
Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання, соціологія масових комунікацій, майбутні менеджери

Анотація

У статті висвітлено і проаналізовано авторський досвід проведення занять із соціології масових комунікацій у процесі особистісно орієнтованого навчання майбутніх менеджерів. З’ясовано місце теми «Соціологія масових комунікацій» у навчальній і робочій програмах із дисципліни «Соціологія». Запропоновано власне бачення комплексу принципів особистісно орієнтованого навчання: 1) індивідуальної значущості знань, умінь і навичок, яких набуває майбутній менеджер; 2) послідовного переходу від навчальної через квазіпрофесійну (моделювання професійної) до професійної діяльності в питаннях із приводу соціальних явищ і процесів; 3) проблемного і діалогічного спілкування щодо питань соціальних явищ і процесів у системах «студент – викладач» і «студент – студент»; 4) особистісно орієнтованого підходу до відбору змісту системи формування професійної компетентності й організації його засвоєння майбутніми менеджерами; 5) ігрового моделювання і рольової перспективи; єдності навчання і виховання особистостей майбутніх менеджерів як професіоналів; 6) обґрунтованого використання різних технологій навчання (як традиційних, так і особистісно орієнтованих). Визначено форми та методи проведення навчальних занять із соціології масових комунікацій із майбутніми менеджерами. Конкретизовано базові елементи навчальної активності майбутніх менеджерів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-02-16
Як цитувати
Ткаченко, В. (2018). Особистісно орієнтоване навчання майбутніх менеджерів основам масових комунікацій у процесі викладання дисципліни «Соціологія». Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 37-46. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/article/view/83
Розділ
ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ