Використання потенціалу міждисциплінарної інтеграції у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери

  • Л. Покудіна
Ключові слова: міждисциплінарність, міждисциплінарний підхід, міждисциплінарна інтеграція, інтегративний підхід у професійній освіті, професійна ком-петентність, інтерактивні технології навчання.

Анотація

У статті розглядається необхідність впровадження міждисциплінарного підходу в систему підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери. Запропоновано механізм удосконалення методики викладання, підвищення ефективності форм і методів навчання засобами міждисциплінарних зв’язків. Показано, що у сучасних умовах вивчення окремих дисциплін має бути насичене прийомами міждисциплінарного викладу навчального матеріалу, який сприятиме формуванню міждисциплінарного мислення. Розглянуто дидактичний потенціал міждисциплінарної інтеграції у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх економістів. Встановлено, що цілеспрямоване використання міждисциплінарних зв’язків із різних спеціальних дисциплінах у процесі викладання фінансових дисциплін є засобом, який об’єднує предметні знання, вміння і навички, одержані з інших видів навчальної діяльності, розширює інформаційні межі досліджуваного предмета і розвиває професійні навички.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Покудіна, Л. (2018). Використання потенціалу міждисциплінарної інтеграції у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери. Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 56-63. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/article/view/86
Розділ
ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ