Експериментальна перевірка педагогічних умов формування безпечного освітнього середовища ВВНЗ

  • Н. Тарасенко
Ключові слова: безпечне освітнє середовище, ВВНЗ, педагогічні умови.

Анотація

У статті представлено педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища вищого військового навчального закладу: підготовка науково-педагогічних працівників ВВНЗ до формування та функціонування безпечного освітнього середовища на засадах гуманістичного підходу; соціально-педагогічна підтримка та психологічна підготовка курсантів із метою адаптації до умов освітнього процесу ВВНЗ; навчання курсантів методам і технологіям роботи в умовах стресових ситуацій; формування готовності курсантів до протидії впливу інформаційних викликів і загроз. Проаналізовано низку наукових джерел із педагогіки та психології. Охарактеризовано особливості педагогічного експерименту щодо формування безпечного освітнього середовища ВВНЗ. Визначено наукові методи, які використовувались на етапах дослідження (вивчення літератури та результатів освітньої діяльності курсантів, спостереження, індивідуальні бесіди, анкетування, опитування, тестування, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду, експертне оцінювання тощо). Проаналізовано результати констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-02-16
Як цитувати
Тарасенко, Н. (2018). Експериментальна перевірка педагогічних умов формування безпечного освітнього середовища ВВНЗ. Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 64-73. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/article/view/87
Розділ
ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ