Самооцінка студентів із проявами девіантної поведінки

  • Г. Закалик
  • Дз.-С. Кобецька
  • А. Франчук
Ключові слова: девіантна поведінка, самооцінка, соціальна дезадаптація, акцентуація характеру, ушкоджений психічний розвиток, порушення потягів

Анотація

Стаття присвячена особливостям прояву девіантної поведінки у студентів-першокурсників та вивченню їх самооцінки. Показано певні закономірності між рівнем самооцінки та проявами девіантної поведінки. У сучасних студентів виявлено більшу схильність до адиктивної поведінки, що корелювала з низькою самооцінкою, тоді як порушення норм і правил обернено корелювало з високою самооцінкою. Характерною рисою девіантних особистостей є недостатня сформованість у них навичок спілкування, а саме: замкнутість, нездатність одержувати інформацію в спілкуванні, нездатність використовувати зворотний зв'язок, тобто наявність труднощів при формулюванні запитання для одержання додаткової інформації, нездатність звернутися по допомогу і прийняти її, нездатність брати участь у спільній діяльності при виконанні спільного завдання. Такі характерні риси є критеріями наявності відхилень у комунікативній сфері або критеріями девіантності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-02-16
Як цитувати
Закалик, Г., Кобецька, Д.-С., & Франчук, А. (2018). Самооцінка студентів із проявами девіантної поведінки. Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 124-136. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/article/view/95