МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗНОСТІ ЛІМІНАЛЬНОГО В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Kateryna Andriivna Lysova Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: образність лімінального, мультимодальний конструкт, дигітальний дискурс, дигітальна гуманітаристика, комплексна методика

Анотація

У статті окреслено основні положення міждисциплінарного підходу до вивчення феномену лімінальності, а також визначено його місце і роль у сучасному англомовному поетичному дискурсі. У дослідженні детально описується образність лімінального та її складники на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу. Образ лімінального витлумачується як чотирирівневий мультимодальний конструкт, що інкорпорує передконцептуальну, концептуальну, вербальну та невербальну площини. Конструювання образів лімінального відбувається на перетині двох і більше модусів сучасного англомовного поетичного дискурсу (вербального, візуального, аудіального та аудіовізуального).

З огляду на динаміку розвитку поетичного дискурсу та тенденцію до постійних змін його змісту і форми, у розвідці розроблено нову комплексну методику аналізу образності лімінального з акцентом на пояснення виходу поетичних текстів в мультимодальну площину. У світлі мультимодальної парадигми спостерігається зміна призначення літератури у зв'язку з виникненням нових форм мистецтва. Наразі, коли досить важко уявити людину без смартфона, а висловлювання на кшталт: "Зараз погуглю!" стало невід’ємним складником евристичної діяльності людини, розробка концептуально нових теоретичних підходів до аналізу художніх форм, включаючи пое- тичні набуває неабиякої актуальності.

У статті зазначено ті чинники і тенденції розвитку сучасного англомовного поетичного дискурсу, що сприяли виникненню абсолютно нового різновиду дигітальної поезії – кодопоезії (кіберпоезії, e-poetry). У конструюванні образності кодопоезії задіяні засоби поєднання різних технік текстотворення – лінгвістичні, цифрові, інтерактивні. У результаті чого техно-образ постає об'ємним за своєю внутрішньою структурою та "гібридним" за формою. Так, однією з домінантних рис кодопоетичних текстів, що визначає характер їх творення та сприйняття реціпієнтом, постає лімінальність.

Методика дослідження образності лімінального в сучасному англомовному поетичному дискурсі включає такі етапи: таксономічно-рефлексивний, конструювальний та етап дигітального конфігурування. Кожний з цих етапів включає певну кількість кроків, що передбачають застосування відповідних методів і прийомів аналізу – загальнонаукові, міждисциплінарні та власне традиційні й новітні лінгвістичні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Lysova, K. A. (2018). МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗНОСТІ ЛІМІНАЛЬНОГО В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, (4), 64-69. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1003