МЕТАФОРИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ ANGER (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ-АНТИУТОПІЙ ЛОРЕН ОЛІВЕР DELIRIUM, PANDEMONIUM, REQUIEM)

  • Khrystyna Tarasivna Pavliuk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: концепт, емоційний концепт, концептуальна метафора, конвенційна метафора, індивідуально-авторська метафора

Анотація

Стаття присвячена дослідженню емоційного концепту ANGER, експлікованого у романах-антиутопіях Лорен Олівер Delirium, Pandemonium, Requiem концептуальними метафорами. У результаті дослідження виокремлено конвенційні онтологічні та структурні концептуальні метафори на позначення концепту ANGER, серед яких EMOTIONS ARE SUBSTANCES (within a person), PERSON IS A CONTAINER (for emotions), EMOTIONS ARE LIQUIDS, ANGER IS HEAT, ANGER IS A LIVING BEING, ANGER IS A PERSON, ANGER IS LIQUID, EFFECT ON EMOTIONAL SELF IS CONTACT WITH PHYSICAL SELF, EMOTIONS ARE (ELECTROMAGNETIC) FORCES. У статті описано індивідуально-авторські метафори, котрі об’єктивують концепт, а саме ANGER IS A WORM, ANGER IS SEA, ANGER IS FIRE, ANGER IS A (SHARP) OBJECT. Виявлено, що створення авторського художнього образу на позначення емоції гніву, в основному, має в основі конвенційні концептуальні метафори. У процесі аналізу простежено зародження авторських поетичних образів на позначення гніву за допомогою когнітивних механізмів переосмислення конвенційних метафор, таких як нарощування (elaboration), розширення (extension), поєднання (combining). З’ясовано, що когнітивний механізм поєднання (combining) виступає найчастотнішим засобом створення індивідуально-авторських образів, оскільки художнє переосмислення конвенційних метафор є складним когнітивним процесом. Формування креативних, авторських концептуальних метафор, здебільшого, досягається авторкою шляхом деталізації конвенційних структурних чи онтологічних метафор на позначення емоції гніву (EMOTIONS ARE LIQUIDS → ANGER IS LIQUID, NATURAL PHENOMENON IS A PERSON → FOG IS A PERSON, EMOTIONS ARE ENTITIES (within a person) → ANGER IS A (SHARP) OBJECT, PERSON IS A CONTAINER (for emotions) → EYES ARE CONTAINERS FOR ANGER), а також шляхом нарощування (elaboration) сфери джерела (EMOTIONS ARE LIQUIDS → ANGER IS LIQUID → ANGER IS FOG, EMOTIONS ARE LIQUIDS → ANGER IS LIQUID → ANGER IS SEA, EMOTIONS ARE (ELECTROMAGNETIC) FORCES → ANGER IS ELECTRICITY, ANGER IS A LIVING BEING → ANGER IS AN ANIMAL → ANGER IS A WORM).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Pavliuk, K. T. (2018). МЕТАФОРИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ ANGER (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ-АНТИУТОПІЙ ЛОРЕН ОЛІВЕР DELIRIUM, PANDEMONIUM, REQUIEM). Львівський філологічний часопис, (4), 79-83. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1006