БІБЛІЙНІ ПРЕЦЕДЕНТНО МОТИВОВАНІ НОМІНАЦІЇ «НАРОДНОЇ МОВИ» XIX СТ.

  • O. S. Palchevska Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: народна мова, прецедентно мотивована номінація, мотивована номінація, прецедентна ситуація, Біблія

Анотація

У статті розглядаються біблійні прецедентно мотивовані номінації «народної мови» XIX ст.

Під мотивацією розуміється можливість інтерпретації ментального образу як образу, де номінативна одиниця використовується в значенні, яке умовно їй приписується. Іншими словами вмотивована одиниця включає в свою концептуальну структуру не тільки актуальне значення і образний компонент,

але і концептуальні зв'язки між ними. Мотивація образної номінації може ґрунтуватися на повсякденному досвіді або мати історичне та культурне підґрунтя, необхідне для її правильної інтерпретації.

В акті мотивованої номінації за основу береться одна або кілька помітних ознак, або якась специ-

фічна риса, яка виходить на перший план при характеристиці того чи іншого предмета. Така особливість в лінгвістичній літературі визначається як «мотиваційна ознака». В контексті досліджуваних нами прецедентно мотивованих образних одиниць мотиваційною ознакою виступає певна прецедентна ситуація, історичний факт зафіксований в лексикографічних, фольклорних, етнографічних чи історичних джерелах і відбитий в мовних одиницях.

Прецедентна ситуація – якась «ідеальна ситуація», яка коли-небудь була реальною, або ж належить до створених віртуально людським мистецтвом. Прецедентною ситуацією можна вважати ту ситуацію, яка, по-перше, добре відома носіям певного ментальнолінгвального комплексу, по-друге, є актуальною в когнітивному плані, тобто має варіант сприйняття, до якого входять певні мінімізовані і національно-детерміновані знання, якесь певне уявлення про сам об’єкт, в тому ж числі, і конотації, які зв'язуються з даною ситуацією, а також, по-третє, апеляції до якої є частотними в комунікації представників даної національної лінгвокультурної спільноти.

Найбільша кількість таких номінацій містить у своєму складі компоненти-оніми.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Palchevska, O. S. (2018). БІБЛІЙНІ ПРЕЦЕДЕНТНО МОТИВОВАНІ НОМІНАЦІЇ «НАРОДНОЇ МОВИ» XIX СТ. Львівський філологічний часопис, (4), 84-88. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1010