ПРОФІЛЮВАННЯ У ТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ

  • Iryna Adamivna Popko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: профіль, казка, базова ситуація, семантична ознака, образ

Анотація

У статті йдеться про явище профілювання в тексті французької народної казки. У казковому тексті зміст передається шляхом асоціативних зв’язків, імпліцитних смислів, здатності речень додавати певні смисли. профілювання є суб’єктивною (тобто такою, що має свій суб’єкт) мовно-понятійною операцією, яка полягає в своєрідному формуванні образу предмета через трактування його в окреслених аспектах (підкатегоріях, фасетах), таких, як наприклад, походження, якості, вигляд, функції, події, переживання і т. ін., у межах певного типу знання й згідно з вимогами окресленого погляду. Результатом процесу створення мовного портрета предмета (профілювання) вважається профіль. Різні профілі не є різними значеннями, є способами організації семантичного смислу всередині значень. Вони створюються на основі деривації, що виходить від базового переліку семантичних ознак, прикмет в сфері значення – відкритого переліку ознак. Профілювання закладає існування прототипу. Поняття прототипу можна пов’язувати з профілюванням, приймаючи існування прототипного профілю й похідних від нього. Можна розмежувати суспільну свідомість, культурну свідомість й свідомість психологічну, одиничну. Автор вважає, що досвідну рамку формують різноманітні коди (вербальний, поведінковий, міфолого-ідеологічний, предметно-символічний).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Popko, I. A. (2018). ПРОФІЛЮВАННЯ У ТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Львівський філологічний часопис, (4), 89-93. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1013