КРОС-КУЛЬТУРНА ІНКОНГРУЕНТНІСТЬ, ВТІЛЕНА В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ АНЕКДОТАХ, ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ

  • Oleksandr Serhiiovych Sodel Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: анекдот, комічне, інконгруентність, крос-культурна інконгруентність, концептуальний аналіз, переклад, перекладацька трансформація

Анотація

У статті досліджено особливості розв’язання проблеми крос-культурної інконгруентності під час відтворення англійськомовних анекдотів українською мовою. Досліджено поняття інконгруентності як механізму творення комічного та когнітивний механізм творення і сприйняття комічного в анекдотах. Визначено поняття та специфіку онтологічної, логіко-поняттєвої та валоративної інконгруентності як основи творення комічного в англомовних анекдотах, здійснено аналіз концептуального простору онлогічної, логіко-поняттєвої та валоративної крос-культурної інконгруентності та окремих засобів їхньої вербалізації як чинника застосування лексичних, граматичних та лексико-граматичних перекладацьких трансформацій. Визначено, що онтологічна, логіко-поняттєва та валоративна інконгруентність, втілена в англійськомовних анекдотах, передбачає актуалізацію відповідних концептів. Здійснено інвентаризацію та опис таких концептів із визначенням специфіки їхньої актуалізації в англійськомовних анекдотах. Доведено, що концепти, які актуалізуються в англійськомовних анекдотах, визначають основних дійових осіб та тематику анекдотів, а також характеристики особистості, що висміюються або схвалюються в таких анекдотах. Така ситуація, призводить до використання в анекдотах, комічне яких базується на онтологічній, логіко-поняттєвій та валоративній інконгруентності, різних мовних засобів творення комічного відповідно до типу інконгруентності, оскільки кожен із її типів ґрунтується на порушенні певних норм (онтологічна – на порушенні норм буття, логіко-поняттєва – на порушенні норм мислення, валоративна – на порушенні суспільних норм), що і визначає актуалізацію тих чи інших засобів творення комічного в кожному анекдоті. Як наслідок, у статті здійснено спробу визначити типовий набір ключових перекладацьких трансформацій, що уможливлює адекватне відтворення англійськомовних анекдотів українською мовою для кожного з типів крос-культурної інконгруентності. Основою відтворення в українськомовних перекладах анекдотів, що опираються на онтологічну інконгруентність, визначено лексичні перекладацькі трансформації (буквальний переклад, транскрипція, транслітерація, калькування), на логіко-поняттєву – граматичні трансформації (граматичні заміни, додавання, вилучення, транспозиція), на валоративну – лексико-граматичні (цілісне перетворення та антонімічний переклад).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Sodel, O. S. (2018). КРОС-КУЛЬТУРНА ІНКОНГРУЕНТНІСТЬ, ВТІЛЕНА В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ АНЕКДОТАХ, ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ. Львівський філологічний часопис, (4), 105-111. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1016