КОНЦЕПТ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

  • Lesia Strochenko Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: вербалізація, концепт, концептуальна ознака, геній

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійському мовленні. Мета роботи полягає в аналізі концептуальних ознак досліджуваного феномену на матеріалі публіцистичних текстів, а саме – статей у науково-популярному журналі National Geographic. У роботі наведено основні аспекти дослідження феномену геніальності у філософії та психології (ірраціональний, раціональний, емпіричний, соціокультурний); розглянуто підходи до вивчення концептів у сучасному мовознавстві; обґрунтовано вибір семантико-когнітивного напряму лінгвоконцептології як теоретичної основи даної розвідки. У ході аналізу використано такі методи, як компонентний аналіз, контекстуально- інтерпретаційний метод та концептуальний аналіз. GENIUS є універсальним антропоконцептом, структуру якого можна виявити шляхом вивчення його мовної та мовленнєвої репрезентації. Використання питальних речень у заголовках досліджених публікацій реалізує інформативну та апелятивну функції, які є одними з основних для публіцистичного стилю. Проведене дослідження уможливило виділення таких концептуальних ознак концепту GENIUS: надзвичайність (вербалізується за допомогою таких лексичних одиниць:exceptional, rare, soar above the rest of us, stood out); новизна, оригінальність (реалізується за допомогою лексичних одиниць revolutionized, changing the world, Scientific breakthroughs); креативність (вербалізується лексичними одиницями creative, creativity), цікавість (curious, curiosity); розум (intelligence); досягнення (achievement, contributions); невідома сила (a force); соціокультурний вплив (nurture, social and cultural influences); захоплення (unmatchable awe, fascinate). Компонентний аналіз номінації genius уможливив виділення таких концептуальних ознак досліджуваного концепту: інтелект (вербалізується такими лексичними одиницями: intellectual faculties, intellectual power, intelligent, mental, vigor of mind); творчі здібності (вербалізується такими лексичними одиницями: creative power, talent, creativity); видатний / найвищий / надзвичайний (вербалізується такими лексичними одиницями: uncommon, superior, distinguished, highly, exceptional, extraordinary, marked superiority); новизна / оригінальність (вербалізується такими лексичними одиницями: power of invention or origination of any kind, or of forming new combinations; original work). Порівняння отриманих результатів із аналізом мовного втілення досліджуваного концепту свідчить про значне розширення понятійних ознак у мовленнєвому контексті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Strochenko, L. (2018). КОНЦЕПТ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Львівський філологічний часопис, (4), 112-115. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1017