ЯВИЩЕ ВАРІАНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА 20-50 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Anna Hryhorivna Us Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: термін, термінологія сімейного права, термінологія родинно-подружнього права, термінологічна норма, варіантність, терміни-варіанти, термінологічна пара варіантів, термінологічний ряд варіантів

Анотація

У статті досліджено варіантність української термінології сімейного права 20-50 років ХХ століття. Джерелом фактичного матеріалу слугував текст Кодексу про родину, опіку та подружжя і про акти громадянського стану у редакціях 1927, 1929, 1931, 1936, 1938, 1946 та 1958 років, правничі студії з приватно-правової галузі права, що дало змогу розглянути явище варіантності в мікродіахронічному аспекті.

Особливості вияву варіантності лексики родинно-подружнього права простежено з огляду на специфіку лінгвальних та позалінгвальних чинників її динаміки. Виокремлено терміни-варіанти, що репрезентують досліджувану термінологію двох періодів – 20-30-х років та 40-50-х років минулого століття Перший період – це початковий етап становлення терміносистеми, коли природним вважається наявність кількох терміноодиниць для позначення одного поняття. На цій стадії формування аналізованої терміно-системи варіантність класифікуємо як позитивне явище, що розвивається на національній мовній основі.

Характерною рисою другого періоду, що охоплює 40-50-і роки ХХ століття, є наближення української термінології родинно-подружнього права до термінології російського сімейного права. І виглядало це як уніфікація термінології із втратою її національного мовного коріння. Поява термінів-варіантів, що засвідчують наближення до російської термінології сімейного права, або взагалі зникнення питомих для національної мови термінологічних одиниць, є одним із виявів «русифікації» спеціальної лексики.

Установлено специфіку вияву варіантності термінології сімейного права для кожного з означених періодів: у 20-30-х роках минулого століття переважають лексичні терміни-варіанти, у 40-50-х роках ХХ століття – лексичні та словотвірні терміни-варіанти, що певною мірою пов’язано з тогочасною мовною політикою, яка знайшла своє відображення в чинних редакціях Українського правопису 1933 та 1945 років.

У зв’язку з фіксацією терміна «родина» як одного з ядерних термінів зазначеної галузі висловлена пропозиція номінувати термінологію сімейного права досліджуваногоперіоду як термінологію родинно-подружнього права. У цілому терміни-варіанти родинно-подружнього права відбивають тогочасну мовну ситуацію у країні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Us, A. H. (2018). ЯВИЩЕ ВАРІАНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА 20-50 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Львівський філологічний часопис, (4), 134-141. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1023