ПЕРЕКЛАД ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОТОТИПНОГО АНАЛІЗУ

  • Taras Volodymyrovych Shmiher Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: перекладознавчий аналіз, терміни на позначення емоцій, зворотний переклад, прототипний аналіз, давньоукраїнська мова

Анотація

У статті розглянуто терміни на позначення емоцій крізь призму міжмовного та внутрішньомовного перекладу. Апробовано застосування зворотного перекладу як засіб пошуку еквівалентів. Зворотний переклад має чималу історію вивчення, і дослідники визначили на велику кількість його вад. Однією з них є те, що перекладні словники є недостатнім джерелом інформації, адже вони пропонують чимало відповідників для одного слова, вжиток яких не зрозумілий з контекстуального та символічно-ситуаційного поглядів. Утім, результат такої інтерпретації може бути потрійним. Насамперед, відповідність між українськими та англійськими лексемами є досить поверхнева. Логічність міжмовної схожості полягає в ідентичному когнітивному досвіді мовців, де наша зовнішня поведінка взаємодіє з нашими внутрішніми почуттями. Водночас, самі лексеми можуть бути нееквівалентними у мовній парі, проте у зіставлюваних текстах – так. Зрештою, синонімічні групи не систематизовані і не розтлумачені.  Словники не пропонують жодного підходу, який базувався б на корпусних даних і міг встановити устійнене вживання еквівалентів. Всі ці спостереження схиляють нас до різних схем аналізу для термінів на позначення емоцій з розбіжних кутів.

Застосовано прототипний аналіз, який доповнює лексикографічну інтерпретацію номенів емоцій, залучаючи психічний досвід читача. Прототипні сценарії, які А. Вежбицька застосувала для аналізу термінів-емоцій, подібні за своєю цінністю до аналізу опозицій у перекладознавства. Однак, причину, чому слова є справді важливі, не можна описати ані чітко, ані повністю. Перекладач може базувати свої судження на такому підході, оскільки воно вказує на спрямованість його стратегій і на загальне тло культурної ситуації. Оскільки словники не подають конкретних ознак психологічних станів, то читачеві доводиться інтегрувати запропоновану інформацію у свій психологічний стан. Така операція потрібна навіть при читанні словникового гасла: читач повинен модифікувати свої психологічні реакції у певних умовах. Тож, аналітик має справу з нашим суб’єктивним досвідом, а отже, кожне тлумачення буде об’єктивно сумнівним унаслідок невизначеності психологічних критеріїв. Аналітику доводиться дотримувати позиції, що реакція людини на психологічний подразник є ідентичною для всієї спільноти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Shmiher, T. V. (2018). ПЕРЕКЛАД ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОТОТИПНОГО АНАЛІЗУ. Львівський філологічний часопис, (4), 148-152. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1030